Charlie


Charlie är f d officer och har sin bakgrund inom bruks där han tävlat med tre tidigare tjänstehundar och är  instruktörs-utbildad upp till elit. Han har också varit mycket angagerad i föreningslivet som ordförande i flera olika klubbar genom åren. På senare år har han varit vice ordf i Västra kennelklubben och kommissarie på My Dog under 8 år. Numera är han ordförande i Norra Älvsborgs kennelklubb och i American Staffordshire terrierklubben. Han är också utbildad CUA.

Felicia


Felicia är vår handler. Hon har visat hundar både nationellt och internationellt sedan 15 år. Hon sköter och klipper våra hundar i Stockholmsområdet.  Även Felicia har varit föreningsaktiv som utställningsansvarig i Kerryklubben och som suppleant och ansvarig för numerärt små terrierraser i Svenska Terrierklubbens styrelse. Hon är utbildad ringsekreterare.

Eva


Eva är också f d officer och har haft en tjänstehund tillsammans med Charlie. Hon har en trim och har skött pälsvården för de Kerrisar som vi haft i kenneln  tidigare.  Hon är också föreningsaktiv och har varit ordförande i Kerryklubben under många år. Eva är också ledamot i SKK Centralstyrelse sedan 10 år med flera olika uppdrag, utbildningsfrågor, avelsfrågor och nu senast strategisk utveckling av SKK. Eva är också ringsekreterare och CUA sedan många år.

Tillsammans har vi levt med hund i större delen av vårt liv. Det började med Schäfer som tjänstehund. Därefter hade vi Labradorer som vi tränade spår och eftersök med. Under några några år när våra barn var riktigt små var vi hundlösa, men saknade hund så mycket att det blev en Kerry Blue Terrier vid millenieskiftet.  Något år senare importerade vi ytterligare en Kerry från Irland och registrerade vår kennel hos SKK.


Vi blev så småningom intresserade av Staffordshire Bullterrier och den första staffen kom in i familjen 2016 och 2020 tog vi vår första staffekull. Numera föder vi endast upp staffar även om vi fortfarnade älskar kerry, men Eva orkar inte med den löpande pälskötseln längre. Vår uppfödning sker i liten skala i vårt hem där vi lever med våra hundar som familjemedlemmar.  Vi är noga med att föda upp sunda och friska hundar och följer SKK regler och rekommendationer.

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

MÄNNISKOR SOM INSPIRERAR


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.


Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan.